Published News / Entertainment

Sohbetalem islami sohbet chat siteleri sizlerle

serkan on Entertainment

http://sohbetalem.com.tr - Sohbet Meclisi

Belli bir konuda sohbet etmek amac?yla önceden birden fazla ki?i taraf?ndan kararla?t?r?larak herhangi bir mekanda bir araya gelinmesi olay?n? sohbet meclisi olarak tan?mlayabiliriz. Sohbet meclisinde bir araya gelen ki?ilerin ayn? konuda söyle?mek veya sohbeti yönlendirecek olan ki?iyi dinlemek konusunda istekli olmalar? gerekir. Böyle bir durumda sohbet meclisinde istenen sükunet daha kolay sa?lanm?? olur.

Sohbet Meclisinin Fiziki Bir Mekan Olmas? M? Gerekir?

Sohbet meclisi asl?nda direk olarak fiziksel bir mekan? i?aret etmez. Bununla birlikte sohbetin veya sö