Story Details

Çekmeköy Nakliyat Firmalar? | Kolumanlar Ta??mac?l?k

kolumanlar on Jobs

http://www.cekmekoynakliyefirmalari.com - ?ehrin ya da ilçenin neresinde olursan?z olun bizim için fark etmiyor. Bizden talep etmeniz durumunda bankan?z? diledi?iniz ?ekilde ta??yabiliyoruz. Uzman ekiplerimiz bankan?z? ta??maya gelmeden önce bir durum de?erlendirmesi yap?yor. Bu sebeple bizden daha önce randevu alman?z gerekiyor. Randevu telefonumuz ise 0216 589 17 55’ dir..
Randevu ald???n?z andan itibaren ekip elemenlar? bankan?zda bir de?erlendirme yaparak nas?l bir ta??mac?l?k istedi?iniz konusunda sizlere yard?mc? oluyor. Firmam?z?n bunu yapmas?n?n nedeni size ait hiçbir evrak?n kaybolmamas? ya da kar???kl??a neden olmamas?d?r. Durum de?erlendirmesi sonucunda istedi?iniz e?yan?z en güzel ?ekilde paketlenerek zarar gelmesi önleniyor. Paketlenen e?yan?z arac?m?za istiflenerek var?? noktas?na ula?t?r?l?yor.
Amaç kaliteli ta??mac?l?ksa biz buraday?z aray?n görü?elim.

Submit a Comment

Log in to comment or register here