Story Details

Evden Eve Nakliyat ?stanbul Evden Eve Nakliyat ?stanbul

kolumanlar on Jobs

http://www.kolumanlarevdenevenakliyat.com - Kolumanlar evden eve nakliyat 1995 y?l?nda ?stanbul maltepe de kurulmu? bir aile ?irketidir.Kuruldu?u günden bu yana istanbul ?ehiriçi ba?ta olmak üzere Türkiye’nin tüm il ve ilçelerine ?ehirler aras? nakliyat,parça e?a ta??ma,ofis ta??ma hizmeti veren firmam?z geli?en ça?a her alanda ayak uydurmay? kendisine ilke edinmi?tir.2000 y?llar?n ba??nda mü?terilerinin ihtiyaçlar?na cevap vermeye odakl? ev e?yas? depolama,ofis malzemesi depolama hizmetlerini de siz de?erli mü?terilerine sunmay? amaçlam??t?r.Kolumanlar Nakliyat olarak mü?teri memnuniyetini ön p?landa tutarak profesyonel ev ta??ma hizmetini sizlere sunmaktay?z.
Kolumanlar Nakliyat olarak evden eve nakliyat istanbul, ev e?yas? ta??ma,?ehirleraras? ev e?yas? ta??ma, e?ya depolama,ofis malzemesi ta??ma,istanbul ba?ta olmak üzere türkiyenin tüm il ve ilçelerine parça e?ya ta??ma vb. alanlarda sizlere en kaliteli,en kapsaml? ?ekilde hizmet sunmaktay?z.Geli?en ça?a ayak uyduran Kolumanlar Nakliyat uzman kadrosuyla 7/24 en son ç?kan malzemeleri kullanarak hizmetinizdedir.
kurulu?umuzdan bu yana edinmi? oldu?umuz tecrübeler ?????nda sizlere uygun maliyette çözümleri sigortal? olarak sunmaktay?z. Ayl?k ya da pe?in ödeme ko?ullar?m?zla sizleri zorlamadan profesyonelce hizmet vermekteyiz. Bu sayede içinde bulunmad???n?z dairenizden hem e?yalar?n?z?n çal?nmas?na engel olmu? olacak hemde bi kira bedelinden çok daha dü?ük maliyetlerde e?yalar?n?z? saklam?? olucaks?n?z.
Kolumanlar Nakliyat geni? araç filosu ve tecrübeli eleman kadrosu ile ?ehir içi ev e?yas? ta??ma, ?ehirleraras? ev e?yas? ve ofis büro ta??ma,e?ya depolama hizmetlerini en güvenli ve kapsaml? ?ekilde sigortal? olarak yapmaktad?r. Ta??ma i?lemini mü?terilerimiz için zahmetsiz bir ?ekilde gerçekle?tirmeyi kendisine ilke edinmi?tir.
?ehir içi ve ?ehirleraras? ta??mac?l?kta sizlere en kaliteli ve güvenli hizmeti sigortal? olarak sunmaktad?r. Bünyesinde her zaman haz?r bulunan uzman personeliyle, tecrübeli ?oför, marangoz ustas? , tesisatç? gibi elemanlar?yla 7/24 hizmetinizdeyiz.
Temel ilkelerimiz:
* Ko?ulsuz mü?teri memnuniyeti
* Mü?terilerimize kar?? sorumluluk bilinci
* Sürekli geli?im
* Duyarl? yönetim
* Uzmanl???n? teknoloji ile birle?tiren profesyonel bir ekip

Submit a Comment

Log in to comment or register here