Story Details

KOLUMANLAR - ?zmir ?stanbul parça e?ya ta??ma

kolumanlar on Jobs

http://www.izmiristanbulparcaesyatasima.com - ?zmir ?stanbul parça e?ya ta??ma, komple ev e?yas? ve ofis mobilyalar? nakliyesi, sigortal? zaman?nda ?ehirler aras? nakliyat hizmeti

?zmir istanbul parça ve komple e?ya ta??ma hizmetleri

Kolumanlar Nakliyat, ?zmir ?stanbul aras? Parça E?ya Ta??ma hizmeti vermektedir. Sigortal? ve ambalajl? olarak parça ve komple e?yalar?n?z? uygun ücretlerle ta??yoruz.?irketimiz ?zmir ?stanbul komple ev ta??ma hizmeti yan?nda mü?terilerimizin daha ekonomik fiyatlar ile küçük çapl? ta??malar?n? gerçekle?tirmek için parça e?ya ta??ma hizmeti de vermeye ba?lam??t?r. Amac?m?z ekonomik fiyatlar ile parça e?ya veya parsiyel ta??malar?n?z? yapmakt?r. Verdi?imiz hizmetlerin tamam?nda hedefimiz sizlerin mutlulu?udur. ?zmir ?stanbul aras? ta??tmak istedi?iniz e?yalar?n?z? mail yoluyla veya direkt mü?teri temsilcimizi arayarak bize bildirebilir ve bu ta??man?z?n ücretini mü?teri temsilcimizden ö?renebilirsiniz.Parça ev ta??ma hizmetimizde e?yalar?n?z? evinizden ambalajlay?p al?yor ve yeni evinizde e?ylar?n?z? tekrar evinize ç?kar?p teslim ediyoruz. Bu hizmetimiz s?ras?nda demontaj ve montaj i?lemleri de uzman personelimiz taraf?ndan yap?lmaktad?r. ?zmir ?stanbul aras? ev, ofis ta??ma ve di?er evden eve nakliyat konular? ile ilgili merak etti?iniz tüm sorular?n yan?t? için Mü?teri Temsilcimizi arayabilirsiniz.

Submit a Comment

Log in to comment or register here